21/04/2016

El procés:

Avui, hem afegit les parts del mecanisme que faltaven perquè Mido funcionés. Després, ens hem posat a fer la memòria del nostre producte, el llibre d’instruccions, el packaging i les aplicacions del logotip a on s’escau.

Les peces pentagonals fetes de pell de cabra de diferents colors van unides amb cola de contacte sobre la pell base de color marró. També, hem creat els ulls que aniran foradats i forats amb un plàstic transparent i una tela blanca no gaire gruixuda, de manera que difumini la llum i la deixi passar i alhora no es vegi el mecanisme que va a dins de l’estructura. Per últim a la cara de darrere s’ha aplicat el logotip de Mido per transfer.

S’ha fet el llibre d’instruccions, explicant les parts en què consta el nostre Mido i el seu funcionament, per poder-lo posar en marxar i com es juga.

Quan al mecanisme, hem unit els cables que van connectats amb el MakeyMakey. Cada un d’ells van connectats per l’altre extrem amb uns reblons que sobresurten per la superfície de la pell de manera que al tocar la peça metàl·lica fa contacte. El cable terra va al voltant d’un dels dits del jugador, que s’enganxa gràcies a un velcro, de manera que es pot ajustar.

El packaging és una capsa amb tancament automàtic amb una finestra a la cara de davant perquè es pugui visualitzar el Mido des de dins. Aquesta obertura va recoberta per un plàstic transparent que protegeixi l’objecte. A dins hi va el llibret d’instruccions i Mido.

Finalment, un cop hem tingut el Mido acabat i amb funcionament, ens hem posat a fer el vídeo promocional, explicant el seu funcionament. També, hem acabat l’edició del nostre Making Of.

 

20/04/2016

DSC_0949

El procés: 

En Mido ja té ànima!

Per tal d’aconseguir això hem dissenyat una peça d’escuma que sosté el dispositiu MakeyMakey i el LED en la part frontal coincidint amb els ulls del Mido. En canvi, el motor i el botó posterior ens trobem en contacte directe amb l’estructura, aprofitant així per generar la vibració.

A l’hora de crear els contactes-botó als pentàgons, aquest estaran fets amb reblons que aniran connectats als cables del MakeyMakey.

Per la part posterior del Mido sortiran dos cables, un d’ells serà la font d’alimentació del MakeyMakey i l’altre el cable per fer contacte amb terra, que portarà un velcro per tal de poder lligar-ho a la mà.

Ja tenim el cos!

Disposa d’una estructura pentagonal feta amb cartó. Aquest prototip l’hem utilitzat per analitzar com integrar tots els circuits i components interns, de forma que pugui ser accessible per poder manipular-los.

L’estructura externa que cobrirà el Mido i l’omplirà de colors estarà feta amb pell. A l’inici, volíem utilitzar pintures però el resultat final no era el desitjat, així doncs estem treballant en un model de pell nou que pugui funcionar adequadament.

Cal tenir en compte que volem deixar una obertura per poder manipular la part l’ànima del Mido, fins i tot mirant d’aconseguir que es pugui treure i posar. Aquesta tindrà un sistema de tancat per velcro.

19/04/2016

DSC_0943

El procés:

Avui, hem estat experimentant amb el software i el sistema del Mido, explotant totes les possibilitats viables quant a maneres de funcionar. Finalment hem descobert que el software ens limita bastant i com que no disposem d’un codi JavaScript adequat no podem configurar la nostra ambiciosa funció-repte.

Però… tenim pla B! Es tractaria d’un procés de simplificació al màxim, per tal de fer el Mido quelcom senzill quant a l’ús dels nens. Cal centrar-nos més, després d’un col·lapse, però ja tenim solucions.

Un altre problema que hem trobat és que la primera forma que havíem escollit era massa complexa per fer-la amb pell, finalment hem determinat la nova estructura que permet integrar el hardware a dintre respectant l’estil del disseny. Es tracta de la forma pentagonal amb un tractament diferent pel que fa al recobriment de pell. Bé!

Per tal de fer això, hem fet el patró de l’encuny per poder fer un prototip amb cartó i visualitzar amb volum quina mida ha de tenir a nivell tècnic i on anirà ubicada cada peça.

18/04/2016

DSC_0925

El Repte:

“-Proposem per a aquesta tercera edició de l’XtremKuir la realització d’un titella mecànic amb funcions educatives. Queda lliure què ha d’ensenyar, a qui ho ha d’ensenyar i com ho ha de fer. El robot pot tenir aparença humana, animal o abstracte”.

 

Objectius:

El nostre objectiu és crear un producte:

  • Simple: Quant a disseny i gestió.
  • Segur: Sempre tenint en compte que va dirigit a nens, que funcioni correctament i de forma duradora.
  • Lúdic: Generant un petit repte entretingut.
  • Empàtic: Intentant que el producte es mostri simpàtic, amb ànima i caràcter propi.
  • Educatiu: El nen aprèn associant estímuls i respostes la coordinació psicomotriu, que es veu reforçada pel contingut musical.

La nostra ambició educativa era poder crear el  mido per tal de que els nens poguessin experimentar iniciant-se al món de la música a nivell sensorial i psicomotriu. Tot estava basat en la idea de “veure la música” a nivell que s’identifiqués bé cada moviment, color i situació en l’espai en relació a les notes.

Tot aquests objectius han de mostrar-se de forma sòlida, concreta i amb tots els elements integrats, perquè la percepció externa sigui d’allò més simple tot i que per dins es complexe.

Explicació i funcionament:

Mido és un robot interactiu musical que funciona a partir d’un sistema molt simple. El repte es tracta de resoldre una seqüència musical concreta amb l’ajuda del Mido i els seus estímuls associant color-nota.

El mecanisme es basaria amb cinc botons de contacte que anirien connectades a cada un dels colors, junt amb un so concret associat. El dispositiu que farem servir serà el Makey-Makey, el qual traduirà el contacte en un estímul-resposta al qual s’ha de respondre correctament. 

Distribució de feines:

Un cop pensada la idea, ens hem distribuït les tasques:

  • Dani: Programació, software i redacció de continguts.
  • Jordi i Sergi: Imatge Gràfica, disseny de producte i eines musicals.
  • Gemma, Carla i José: Pell, gestió dels patrons i aplicació.
  • Maite i Gisela: Making off, edició del mateix.
  • Berta: Blog, seguiment del procés i aportacions generals a la imatge gràfica.

MIDO:

Hem batejat el nostre producte amb el nom de Mido:

El naming “MIDO” sorgeix de la combinació del concepte “MIDI” més les notes “MI” i “DO”. Creant un nom natural, proper, lúdic i neutre de forma que pugui servir per al nostre target sense discriminació de gènere, procedència, etc…

Mido és un robot interactiu que estimula la part psico-motriu de l’infant potenciant la seva sensibilitat musical, ja que ha li ajuda a associar un gest amb una resposta de llum i so concreta.

El procés: 

Tot seguit ens hem posat a descobrir com funciona el programa, per poder nomenar a cada tecla un color i so.

Prèviament, hem fet un brainstorm per trobar un nom pel nostre producte  i hem escollit el nom de “Mido”. A partir d’aquí, hem realitzat el logotip que anirà acompanyat d’un imagotip, aquest es basa en la forma pentagonal del nostre producte, així com la representació en l’espai dels colors que intervenen.

Estem treballant per resoldre alguns problemes que hem tingut amb l’estructura/forma que tindrà el Mido, perquè sigui factible a l’hora de treballar-ho amb pell.